Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Jeziornej 16 w Kartuzach

W dniu 09.07.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  585509-N-2018 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy

ul. Jeziornej 16 w Kartuzach

 

Znak sprawy: ZP/J/02/2018

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

3) Dokumentacja techniczna

 

 

Link ogłoszenia w biuletynie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=060a301a-cf4d-48ef-929b-4756c8e18075

 

 

W związku z wykryciem błędu na Naszej stronie internetowej prosimy o zweryfikowanie pobranych plików dokumentacji technicznej oraz SIWZ z aktualnie zamieszczonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przyul. Jeziornej 16 w Kartuzach

 

Odsłon : 158714